Samen uit de Corona-crisis

De Regio Zwolle Brigade helpt je vooruit

Wegwijs in alle ondersteuningsmaatregelen

Meldpunt collegiaal in- en uitlenen medewerkers

De maatregelen om het Corona virus terug te dringen leggen een enorme druk op ondernemers in onze regio. Ondernemersorganisaties, overheden en onderwijsinstellingen hebben – onder regie van de Economic Board Regio Zwolle – samen besloten de Regio Zwolle Brigade op te richten om ondernemers te helpen door de crisis te komen. Deze Regio Zwolle Brigade ondersteunt ondernemers met raad en daad. Dat doet de Regio Zwolle Brigade aanvullend op de reguliere dienstverlening van gemeentes, UWV en alle andere instanties die iedere dag keihard werken op de gevolgen van de crisis zoveel mogelijk op te vangen en te beperken.

De overheidsmaatregelen om het Corona-virus te beteugelen hebben ingrijpende gevolgen voor ondernemers in onze regio. Vaak komt de continuïteit van de bedrijfsvoering onder druk te staan. En velen kunnen hun normale werk niet of nauwelijks meer doen. De Corona-uitbraak heeft impact op alle ondernemers, van zzp’er, mkb’er tot grote werkgever.

In onze regio slaan ondernemers, overheid, onderwijs en maatschappelijke organisaties de handen ineen om getroffen ondernemers te helpen bij (arbeidsmarkt-)vraagstukken. Netwerkorganisatie Regio Zwolle neemt daarin het voortouw en stelt ondersteuning, informatie en menskracht beschikbaar. De speciaal hiervoor opgerichte Regio Zwolle Brigade verbindt, informeert en helpt ondernemers. Dat doet de brigade voor ondernemers in nood, die tussen wal en schip dreigen te raken of anderszins hulp behoeven. En dat zal de brigade blijven doen, ook in de fase dat de Corona-uitbraak luwt en de maatregelen minder ingrijpend worden. De Regio Zwolle Brigade staat online en offline klaar!

Daarnaast wil de Regio Zwolle Brigade de verbindende schakel zijn tussen ondernemers en de bestuurders van overheden en maatschappelijke instellingen. De brigade geeft actief bevindingen aan hen door, verwijst ondernemers door naar hun loketten en monitort de ontwikkelingen. Ter ondersteuning van hun dienstverlening biedt deze website specifieke informatie voor bestuurders.

De Regio Zwolle Brigade en haar website geven je als ondernemer concrete handvatten om de economische gevolgen van de Corona-crisis te helpen verlichten. De regionale hulpbronnen komen bovenop het omvangrijke financiële hulppakket van het Rijk. Zo laat Regio Zwolle zien dat we er zijn voor onze ondernemers, eensgezind en daadkrachtig.

Samen komen we uit deze Corona-crisis!

Kaartje Regio Zwolle

De Regio Zwolle Brigade helpt je vooruit

Als samenwerkende partners binnen Regio Zwolle hebben we de Regio Zwolle Brigade opgericht. Onze brigade informeert je, beantwoordt je vragen en ondersteunt je als ondernemer met raad en daad.

Vanuit verschillende geledingen zijn specialisten gerekruteerd met kennis van liquiditeitsvraagstukken, problemen op het gebied van productieverlies en continuïteit, overcapaciteit of onderbezetting en veiligheidsvraagstukken. Met kennis van zaken helpen de leden van de brigade je vooruit.

De Regio Zwolle Brigade doet haar werk in aanvulling op de diensten van alle bekende instanties die er al zijn. Gemeentes, werkgevers- en werknemersorganisaties, KvK, UWV en sociale diensten ondersteunen je vanuit hun taakgebied. Deze instanties zijn dus meestal je eerste aanspreekpunt. Op deze website vind je links naar alle relevante partijen.

De Regio Zwolle Brigade is je online en offline behulpzaam en kun je onder kantooruren bereiken. Kijk hier voor contactpersonen en telefoonnummers. De leden van de brigade bundelen hun kennis, tips en ervaringen onder andere op deze website. Wie zich als ondernemer meldt via het contactformulier krijgt binnen 24 uur een reactie.

Contactformulier

binnen 24 uur een reactie

Even voorstellen, klik op een foto om naar de teampagina te gaan.

Wegwijs in alle ondersteuningsmaatregelen

Wie als ondernemer in acute nood verkeert of problemen voorziet, kan rekenen op de financiële regelingen van de overheid. Het Rijk stelt een miljardenpakket aan hulpmaatregelen beschikbaar. Regio Zwolle vult dat pakket aan met regionale en sectorspecifieke ondersteuning.

Voor ondernemers is het niet altijd duidelijk waar zij voor hulp kunnen aankloppen. Of welke voorzieningen voor hen gelden. De uitvoerende hulpinstanties zijn landelijk, regionaal of lokaal georganiseerd. En waar moet je dan precies zijn? Deze website maakt je wegwijs. Kom je er vervolgens zelf niet uit, dan helpt de Regio Zwolle Brigade je de juiste weg te vinden.

Op de pagina met alle samenwerkende partners van Regio Zwolle zie je welke instanties de hulp bieden die bij jouw omstandigheden past. Ook kun je de pagina bezoeken waar je toegang hebt tot landelijke websites met informatie over Corona-onderwerpen.

Regio Zwolle brigade helpt je vooruit

Over- of onderbezetting? Melden = matchen

Meldpunt Collegiale Inlening

In de horeca zitten mensen thuis, terwijl de zorg soms handen tekortkomt. In Regio Zwolle matchen we organisaties die kampen met over- of onderbezetting. Meld nu de over- of onderbezetting in jouw organisatie. Zo kan thuiszittend personeel aan de slag en kunnen zij een steentje bijdragen in de zorg.

Naar meldpunt

Regio Zwolle: Elkaar helpen

Regio Zwolle is een bestuurlijke netwerkorganisatie van ondernemers, onderwijs, maatschappelijke organisaties en overheden. Samen met VNO-NCW Regio Zwolle, MKB Nederland Regio Zwolle en organisaties als Kennispoort Regio Zwolle en WSP Regio Zwolle staan we in direct contact met ondernemers in de gehele regio.

In de huidige Corona-crisis ondersteunen we je als ondernemer en doen dat aanvullend op het noodpakket van het kabinet. De website RegioZwolleBrigade.nl, de Regio Zwolle Brigade en het Meldpunt voor onder- of overbezetting zijn een initiatief van Regio Zwolle.

We zijn er voor je. Help elkaar waar het kan.