Week 15 – Bekendheid economische hulpmaatregelen (PDF)
Datum: 15/04/2020
Tijd: 16:22
Download PDF

Week 15 – Bekendheid economische hulpmaatregelen (PDF)

In week 15 is begonnen met een peiling onder ondernemers in de Regio Zwolle over de economische hulpmaatregelen met betrekking tot de coronacrisis. Het onderzoek is uitgevoerd door Right Marktonderzoek door middel van online en telefonisch onderzoek. Er wordt gedurende 10 weken een wekelijkse netto steekproef van minimaal 100 ondernemers gerealiseerd. De respons van week 15 is n=180.

62 % van de respondenten geeft aan dat de omzet is gedaald. Bij ruim 30 % van deze respondenten daalt de omzet met meer dan 80%. 3 % geeft aan dat de omzet stijgt. (eventueel bijgaand plaatje toevoegen).

De hulpmaatregelen zijn redelijk goed bekend. Zo geeft 78 % aan de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) te kennen. Lokale regelingen zijn nog minder bekend, 26 % is bekend met Gemeentelijke maatregelen. 10% geeft aan geen enkele hulpmaatregel te kennen. In bijgaand PDF zijn alle resultaten terug te vinden.

Download PDF