Ondernemerspeiling Week 20
Datum: 18/05/2020
Tijd: 15:00
Download PDF

Ondernemerspeiling Week 20

Het onderzoek is nu 7 weken onderweg en ruim 1.000 ondernemers uit de regio Zwolle hebben aan de monitor deelgenomen. De resultaten van de eerste zeven weken laten zien dat de toekomst er voor ondernemers erg onzeker uitziet.

- Gemiddeld geeft ruim 60% van de ondernemers aan dat hun omzet gedaald is. 5% van de ondernemers geeft aan juist een stijging van de omzet te zien. Van de ondernemers die kampen met een omzetdaling, daalt de omzet met circa 60%.

- Ondernemers beoordelen hun liquiditeitspositie gemiddeld met een 6,5. Met name de salarissen en kosten van werknemers drukken zwaar op de financiële lasten. Daarnaast geven ondernemers relatief vaak aan dat de voorraad die blijft liggen, hoge kosten met zich meebrengt.

- Voor het aanvragen van hulpmaatregelen benaderen ondernemers vaak het eerst hun accountant of boekhouder.

- Naast de economische hulpmaatregelen, geven ondernemers aan behoefte te hebben aan structureel kapitaal, belastingvrijstelling en advies over juridische mogelijkheden met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden van werknemers.

- Als het gaat om het optimaliseren van de economische hulpmaatregelen, geven ondernemers voornamelijk aan dat de hulpmaatregelen nu op dit moment (deels) helpen, maar ondernemers geven steeds vaker aan dat ze zich zorgen maken om economische hulp in de toekomst. Veel ondernemers verwachten over enkele maanden meer problemen te krijgen, en vragen zich af of er dan nog economische hulp geboden wordt. Dat geven ondernemers aan die nu gebruikmaken van economische hulpmaatregelen, maar dit wordt ook vaak genoemd door ondernemers die nu nog geen hulpmaatregelen nodig hebben. Dit zijn voornamelijk ondernemers in de bouw, techniek en industrie. De gevolgen van de coronacrisis zijn daar nu vaak nog nauwelijks merkbaar, maar ondernemers in deze sectoren verwachten over enkele maanden wel de klappen van de crisis op te moeten vangen. Juist deze groep ondernemers maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van economische hulp over een aantal maanden.

Download PDF