Ondernemerspeiling Week 21
Datum: 26/05/2020
Tijd: 11:32
Download PDF

Ondernemerspeiling Week 21

De aankondigingen van vorige week door het kabinet lijken een licht positief effect op te leveren.

Zo komt de beoordeling van de liquiditeitspositie voor het eerst boven de 7 uit. Veel meer ondernemers geven ook aan dat ze de aangevraagde hulpmaatregelen nu hebben ontvangen. De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) stijgt naar 88% en de Tijdelijk Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) zelfs van 67% naar 89%.

De respondenten kunnen ook toelichting geven op de antwoorden daarin zien we grote verschillen optreden. een aantal reacties:

“Er moet een goede oplossing komen voor het personeel.”

“Ik heb behoefte aan meer duidelijkheid. Ik vind het wat frappant dat er voor iedereen dezelfde hulp geboden wordt. Maar iedereen is apart, of anders. Men kan de hulp beter specificeren per branche of zelfs per bedrijf. Ook wacht ik al 3 maanden op uitsluitsel met betrekking tot mijn aanvraag besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Dat mag sneller”

“Er moet maatwerk komen voor ondernemers die verplicht al die tijd gesloten zijn”.

“Ik vind dat de norm van de omzet in mijn bedrijf niet de goede norm omdat ik een seizoenspatroon heb. Hierdoor ontstaat een vertekend beeld”.

“Voor veel bedrijven geldt dat ze pas over en half jaar last krijgen van de crisis. De acute problemen worden nu aangepakt. Maar het is goed om op de lange termijn ook hulp te kunnen ontvangen. Structurele investeringen voor de langere termijn zouden goed en wenselijk zijn. Dit geldt ook voor het versnellen van interne procedures bij gemeentes, door de crisis duurt alles nu juist langer. Bijvoorbeeld in de woningbouw. Gemeentes moeten een woningvoorraad aanmaken, dat is goed voor de economie”.

Download PDF