Ondernemerspeiling Week 22
Datum: 02/06/2020
Tijd: 15:03
Download PDF

Ondernemerspeiling Week 22

In week 15 is begonnen met een peiling onder ondernemers in de Regio Zwolle over de economische hulpmaatregelen met betrekking tot de coronacrisis. Het onderzoek is uitgevoerd door Right Marktonderzoek door middel van online en telefonisch onderzoek. Er wordt gedurende 10 weken een wekelijkse netto steekproef van minimaal 100 ondernemers gerealiseerd. In totaal hebben in de afgelopen acht weken 1.171 ondernemers uit onze regio deelgenomen aan het onderzoek

Opmerkelijk is dat in de afgelopen twee weken het aantal respondenten dat aangeeft dat de omzet is gedaald sterk is afgenomen. Ook is de omvang van de daling sterk afgenomen. 11% geeft aan dat de omzet met meer dan 80% daalt. Dit zat een aantal weken gelden nog boven de 30%. De druk op de financiêle lasten blijft onveranderd hoog met name door de salarissen en kosten van werknemers en (huur van) vastgoed.

De economische hulpmaatregelen worden aanzienlijk positiever beoordeeld dan een aantal weken geleden. ook kijkt men weer wat positiever naar de toekomst.

Download PDF