Ondernemerspeiling Week 23
Datum: 08/06/2020
Tijd: 15:15
Download PDF

Ondernemerspeiling Week 23

In week 15 is begonnen met een peiling onder ondernemers in de Regio Zwolle over de economische hulpmaatregelen met betrekking tot de coronacrisis. Het onderzoek is uitgevoerd door Right Marktonderzoek door middel van online en telefonisch onderzoek. Er wordt gedurende 10 weken een wekelijkse netto steekproef van minimaal 100 ondernemers gerealiseerd. In totaal hebben in de afgelopen negen weken bijna 1.300 ondernemers uit onze regio deelgenomen aan het onderzoek

Vul nu zelf de peiling in (laatstse week): ondernemerspeiling

Download PDF