Week 16 – Bekendheid economische hulpmaatregelen (PDF)
Datum: 21/04/2020
Tijd: 14:09
Download PDF

Week 16 – Bekendheid economische hulpmaatregelen (PDF)

Ondernemers in Regio Zwolle worden zwaar getroffen door de Coronacrisis. Circa 60% van de ondernemers heeft te maken met omzetverlies. Bij meer dan 50% van deze ondernemers bedraagt de omzetdaling meer dan 60%.

Dit blijkt uit de peiling die in week 15 is begonnen onder ondernemers in Regio Zwolle over de economische hulpmaatregelen met betrekking tot de coronacrisis.

58% van de ondernemers zegt gebruik te maken van een van de hulpmaatregelen die door verschillende instanties worden aangeboden. Verreweg de meest gebruikte hulpmaatregel is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). 36% van de ondernemers maakt hier gebruik van. Ruim een kwart van de ondernemers in de regio maakt gebruik van de regeling uitstel belastingafdracht. Opmerkelijk is dat 6% van de respondenten aangeeft gebruik te maken van een lokale maatregel bij de eigen gemeente. Vorige week gaf geen enkele ondernemer aan hier gebruik van te maken.

De bekendheid van de hulpmaatregelen is in week 16 verder toegenomen. De bekendheid van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is gestegen van 78% naar 93%. De bekendheid van de lokale regelingen is met ruim 50% gestegen. 40% van de ondernemers geeft aan de lokale maatregelen in de eigen gemeente te kennen. De bekendheid van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) is met meer dan 60% gestegen. Slechts 3% van de respondenten geeft aan geen enkele hulpmaatregel te kennen.

Download PDF