Partners gezocht

Waarom meedoen?

Wat gaan we doen (en wat niet)?

Welke experts zoeken we?

Hoe zorgen we ervoor dat de taskforce optimaal werkt?

Waarom meedoen?

MKB-bedrijven, grote bedrijven en ZZP’ers zijn door de Coronamaatregelen en de gevolgen ervan niet of maar gedeeltelijk in staat om hun normale werk te doen of voldoende te verdienen. Het is alle hens aan dek. Dat treft ons allemaal bijzonder hard en het zorgt voor grote onzekerheid.

De Economic Board Regio Zwolle heeft daarom een regionale aanpak ontwikkeld met als doel: alle MKB-bedrijven, grote bedrijven en zzp’ers zo goed mogelijk door deze moeilijke tijd te loodsen. Want het lijkt nu misschien heel ver weg, maar er komt een dag en dan is het voorbij. Op die dag willen we dat de economie van de regio Zwolle sterk is. Dat de innovatie- en werkkracht op peil zijn, zodat we samen aan de toekomst kunnen bouwen.

Partner worden? Klik hier.
Economic Board Regio Zwolle

Wat gaan we doen (en wat niet)?

Er zijn al veel hulp loketten bijvoorbeeld bij gemeentes, het UWV, (Werkgeversservice Punt) WSP, Kamer van Koophandel of de branche- en koepelorganisaties. Deze loketten blijven in principe het eerste aanspreekpunt voor ondernemers. Kern van onze aanpak is dat we aanvullend op al deze crisisloketten extra begeleidingscapaciteit voor elkaar en voor ondernemers organiseren. Zo creëren we een vangnet voor ondernemers met complexe vragen die verder gaan dan bijvoorbeeld overheidsmaatregelen en liquiditeit. Met andere woorden we gaan de samenwerking tussen uitvoeringsorganisaties en bedrijfsleven optimaliseren om zo onze slagkracht en snelheid te verhogen.

Daarnaast inventariseren we welke expertise waar verkrijgbaar is en maken het regionale aanbod van ondersteuning en expertise voor ondernemers helder. Waar kunnen ze waarvoor terecht?

Hierbij nodigen we alle organisaties, zowel publiek als privaat nadrukkelijk uit om zich aan te sluiten. Deze partijen dienen te voldoen aan de volgende uitgangspunten.

  • We onderschrijven de kernwaarden van de regio (grenzeloos denken, gunnen en groeien).
  • We werken logoloos in belang van een groter geheel.
  • We respecteren de governance.
  • We werken zonder commercieel belang (ondernemers die we begeleiden zijn geen prospects).

Partner worden? Klik hier.

Welke experts zoeken we?

Ervaren adviseurs werken als ‘taskforce’ samen om ondernemers te begeleiden, hun complexe vraagstukken te stroomlijnen en ze snel door te verbinden met organisaties die ze gericht kunnen helpen. De vragen kunnen gaan over: toepassen regelgeving, tekort of overschot personeel, financiën voor investeringen (regelgeving, fondsaanvragen, financieringsaanvragen), innovatie of samenwerking.

De ‘taskforce’ bestaat op dit moment uit adviseurs van bestaande organisaties uit ons netwerk. Zo hebben de adviseurs van Kennispoort, WSP en Ondernemerscontactfunctionarissen) zich al verbonden aan het initiatief. Zij hebben vanuit hun oorspronkelijk opdracht een gidsfunctie in de regio voor arbeid en economie. Andere partijen en adviseurs zijn meer dan welkom om mee te doen. Door samen te werken kan iedereen zich richten op zijn eigen expertise en kunnen we de ondernemer nog beter helpen.

Partner worden? Klik hier.

Hoe zorgen we ervoor dat de taskforce optimaal werkt?

De ‘taskforce’ werkt optimaal als de doorverbinding vanuit de 1elijns loketten en organisaties goed verloopt en als de kennis en expertise organisaties hun ‘aanbod’ gericht op deze crisis snel en eenvoudig inzichtelijk hebben. Natuurlijk kunnen ondernemers ook rechtstreeks contact opnemen met de ‘taskforce’.

De dienstverlening van de ‘taskforce’ kan zich in de tijd aanpassen aan de ontwikkelingen van de crisis en de maatregelen die worden genomen.

Partner worden? Klik hier.
Zakenman stopt dominostenen

Partner   worden?

Wil je meedoen aan het initiatief om samen uit de crisis te komen? Neem dan contact op met Netty Wakker, directeur van Kennispoort Regio Zwolle 06 14704114 of met Renate Westdijk, Chef de Mission Werkgeversdienstverlening Regio Zwolle WSP 06 21558055.

Samen uit de Corona-crisis